POMIARY WARTOŚCI ELEKTRYCZNYCH

  

Wykonujemy:

   - pomiary rezystancji izolacji napięciami 250, 500 i 1000 V 

   - pomiary  impedancji pętli zwarcia

   - pomiary impedancji pętli zwarcia bez wyzwolenia  przekaźników różnicowo-prądowych RCD

   - pomiary przekaźników różnicowo- prądowych RCD

   - pomiar rezystancji uziemienia

   - badanie urządzeń odgromowych

 

pomiary wykonywane są najnowszej generacji miernikiem elektronicznym

AVO MEGGER M 500PL

z pamięcią wyników pomiarów i transmisją danych do komputera