POMIARY OŚWIETLENIA

 

Pomiary oświetlenia wnętrz  wykonujemy w  zakresie norm:

   PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

   PN-71/B-02380 - Oświetlenie wnętrz światłem dziennym

 

Sprawdzane  wartości dla oświetlenia podstawowego  to:

   - natężenie i równomierność oświetlenia,

   - współczynnik zapasu i rozkład luminacji,

   - ograniczenie olśnienia przykrego,

   - tętnienie i zmiany aperiodyczne światła.

 

Ponadto sprawdzamy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Dla stałych Klientów prowadzimy   KARTY POMIARÓW I OCENY RYZYKA

 

Pomiary wykonywane są luksomierzem L-20 A  w czterech zakresach pomiarowych, uwierzytelnionym w laboratorium Głównego Urzędu Miar.