KOSZTORYSY BUDOWLANE

 

Sporządzamy kosztorysy w opcjach:

    - przedmiar i obmiar robót

    - kosztorysy ofertowe

    - kosztorysy inwestorskie

    - kosztorysy powykonawcze

 

Sprawdzimy  kosztorys sporządzony przez Twojego wykonawcę

 

Zawsze aktualne cenniki: SEKOCENBUD, ORGBUD, MSWiA

 

Kosztorysy robót budowlano-montażowych i instalacyjnych na bazie funkcjonujących w Polsce katalogów KNR, KSNR, KNP, KNBK wykonywane na bazie programu do kosztorysowania Zuzia w środowiskach DOS i Windows